CAD / CAM

CAD / CAM

Konstrukci přípravků, forem a jednoúčelových zařízení provádíme v softwaru

Následné 2D a 3D programování provádíme v integrovaném softwaru

Kontrola kvality

K výrobkům jsme schopni dodat výstupní protokoly od měření, případně akreditované kalibrace.